Werken

Ger de Joode

(en zijn)

Geometrische kunst

De geometrische kunst van Ger de Joode

 

Hieronder treft u een selectie van werken aan. U kunt klikken op de afbeelding voor een grotere versie. Onder aan de pagina vindt u zijn zienswijze: uitgangspunten en werkwijze.

Zienswijze

 

Je peint les objets tels que je les pense et non point tels que je les vois.

Picasso (1)

 

De werkelijkheid is op te vatten als structuur. Dat is een stelsel van relaties waardoor de dingen samenhang en betekenis krijgen/hebben in uitermate complexe situaties en in wetmatigheden, die zowel in natuurlijke processen als in onze cultuur waarneembaar zijn. Structuur of delen ervan zijn elk gewenst moment te formaliseren, te visualiseren. Het gebruik van de beeldmiddelen in geometrische zin, dit is vorm, maat, kleur koppelen aan wiskundige regels, biedt mogelijkheden om te ordenen, dit is orde te scheppen en daarmee greep te krijgen op de complexe werkelijkheid. Op het concrete niveau is dit ordenen uitvoerbaar met begrippen als ‘lang en kort’, ‘veel en weinig’, ‘dik en dun’, ‘hoog en laag’, enzovoort, door gebruik te maken van eenvoudige maat- en vormsystemen. Op het abstracte niveau dienen zich begrippen aan als ‘complexiteit’, ‘orde en chaos’, ‘dimensie’, ‘tijd en ruimte’, die de kunstenaar zoals boven beschreven kan visualiseren. Dit is verbeelden.

“Zulk handelen en denken betrekt zich vooral niet op de dingen, maar op het doen zelf; het ordenen. Door te ordenen legt men relaties en rangschikt men betekenissen. Het ordenen is een algemene vorm van denken. Wiskundige uitgangspunten regelen op een algemene manier; zij zijn vrijblijvend ten aanzien van betekenissen, associaties en interpretaties. Zij grijpen in de gevoelsmatigheden van anderen niet in. Zij belasten andermans denkbeelden niet. In feite zijn zij uitermate humaan. De drang om ordenend op te treden in mathematisch constructieve zin komt voort uit ontzag voor datgene wat privé is” (Berend Hendriks).

De vormenleer van de mathematica is analoog aan de biologische leer van het ontstaan der vormen. Waarnemend en beeldend ontdekt men de wonderlijke schoonheid van de natuur en de identieke schoonheid van de wiskunde. Beelden, verbeelden leidt tot beeld. Met het beeld voegt de kunstenaar dingen toe aan de werkelijkheid. Schept de beeldend kunstenaar? Hij onderzoekt, ordent en herschept en biedt door zijn handelen kijkmogelijkheden naar eerder ongeziene, verborgen dingen, schoonheid. In het beeld kent en herkent de maker zichzelf en met het vrijgeven ervan hoopt hij dat ook anderen er in kunnen delen, andere relaties en betekenissen zullen ontdekken, vanuit de wetenschap dat het beeld autonoom is, zichzelf. Betekenis wordt aan het beeld gegeven vanuit een situatie. De betekenis van het beeld ontstaat in relatie tot de beschouwer. Tenminste als de beschouwer zich de moeite getroost langer dan de 9 seconden gemiddelde kijktijd aan een kunstwerk te besteden. Het beeld blijft, de betekenissen wijzigen.

Geometrische kunst die vrij en onbevooroordeeld benaderd wordt, biedt de beschouwer mogelijkheden opnieuw dit kijken te leren. Door opnieuw te leren kijken, kan men leren zien. Zien is de (leer)ervaring dat er andere relaties in de werkelijkheid mogelijk zijn dan de tot nu toe gedachte: dat aan het zichtbare, als deel van de werkelijkheid, een nieuwe betekenis gegeven kan worden.

 

Samenvattend: geometrische kunst ordent verhoudingen door middel van vorm, kleur en maat in mathematische zin en reikt daarmee een weg naar schoonheid aan. Geometrische kunst is communicatief en biedt de beschouwer mogelijkheden grenzen te passeren naar de andere zijde, te reizen naar het derde land.

 

Picasso, die nimmer een ‘abstract’ werk gemaakt heeft, schilderde wat hij dacht, niet de dingen die hij zag. Bovenstaande uitspraak had voorspellende waarde voor alle vormen van beeldende kunst. Het is het leidend principe geworden van een kunst, die niet streeft naar verbeelding van het werkelijke, maar bewust, logisch en intuïtief zoekt naar het beeldend mogelijke. Zij is niet nationaal gebonden, ze bestaat wereldwijd en heeft de kracht van toekomst.

 

Ger de Joode

Uit : Holland-België 2-2, Yellow Fellow, 2006

 

 

Geraadpleegde werken:

 

1.De Europese schilderkunst na 1850, W. Jos de Gruyter, 1954

2.Een vertrekpunt, een notitie van uitgangspunten, Ger de Joode, 2002

3.Naar Mark Verstockt, uit Holland-België 2-2, YF, 2006

4.Plek in uitvoering en college dictaten, Berend Hendriks, 1972

5.Doorkijkjes, Piet Meeuwse, 1995

 

Ger de Joode

Geometrisch kunstenaar

Tel: +31 651364655

E-mail: gerdejoode@hetnet.nl